Hírek, információk

2016-09-27 12:54:53

HAMAROSAN MEGJELENIK A KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE - KERTÉSZETI GÉPBESZERZÉS TÁMOGATÁSA (VP2-4.1.3.5-16)

Támogatható tevékenységek
A támogatás kizárólag kertészeti tevékenységhez kapcsolódó projekthez nyújtható.
1. kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges - mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható - munkagépek beszerzése;
2. kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése;
3. kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges gépek, eszközök beszerzése;
4. maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű kertészeti traktor beszerzése.

A támogatás mértéke
Egyéni projekt esetén maximum 10 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 20 millió Ft.

Pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 19. napjától lehetséges.


Részletek...


2016-09-21 09:05:46

HAMAROSAN ÚJRANYÍLIK A KKV-K KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉK KERETÉBEN (GINOP-1.2.3-8.3.4-16)

Támogatható tevékenységek:
- új eszköz beszerzése;
- új épület építése, meglévő épületek átalakítása, bővítése;
- új informatikai eszközök és szoftverek;
- gyártási know-how beszerzések.

Az igényelhető támogatás összege: min. 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft.
Az igényelhető kölcsön: min. 10.000.000 Ft, max. 145.000.000 Ft.

A pályázat benyújtásához 10% önerő szükséges.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 2.


Részletek...


2016-09-21 08:43:58

HAMAROSAN ÚJRANYÍLIK KÉT ESZKÖZ ÉS GÉPBESZERZÉSI PÁLYÁZAT A KKV-K RÉSZÉRE

2016. szeptember 19-vel két pályázat a „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” című (GINOP-1.2.2-16 kódszámú) felhívás és  a „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” című (GINOP-1.2.1-16 kódszámú) felhívás társadalmi egyeztetése indult el.

1. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-16:
- támogatható tevékenységek: új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása;
- az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 25.000.000 Ft;
- nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés;
- támogatási intenzitás: 35-50%.

2. Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-16:
- támogatható tevékenységek: új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása;
- az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25.000.000 Ft, maximum 250.000.000 Ft;
- nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés;
- támogatási intenzitás: 35-50%.

A támogatási kérelmek benyújtása: 2016. november 15-től.

Pályázati összefoglalóinkat itt olvashatják:


Részletek...


2016-09-15 14:54:10

NEM MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK ELINDíTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA - MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK DIVERZIFIKÁCIÓJA, MIKROVÁLLALKOZÁS INDíTÁSA (VP6-6.2.1-16)

A pályázat célja: lehetőséget biztosítson a vidéken élők számára új munkahelyek létrehozására, ezáltal a vidéki települések élhetőbbé, vonzóbbá tétele. Az intézkedés támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket.

Pályázók köre:
1. célterület mezőgazdasági termelő, aki,
a)    mikrovállalkozás;
b)    a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
c)    2015. január hónaó előtt az adott településen van a lakóhelye/tartózkodási helye;
d)    a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei között.
2.    Nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítása esetén (2. célterület) a támogatási kérelem benyújtására jogosult az a magánszemély, aki,  
a)    2015. január hónap előtt az adott településen van a lakóhelye/tartózkodási helye;
b)    18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy;
c)    első ízben indít vállalkozást, vagyis: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy nem volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból megszűnt vállalkozásnak.

A támogatás összege és mértéke
Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.
a)    Igényelhető támogatás: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.
b)    Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a.
c)    A fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével, de legkésőbb 48 hónapon belül tervezhető és igényelhető.

Pályázatok benyújtásának határideje
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. október 24. napjától
2018. október 30. napjáig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Az első szakasz zárása: 2016.11.24.


Részletek...

Cégbemutató | Szolgáltatások | Garancia, referenciák | Hírek, információk | Aktuális pályázatok | Hírlevél
Nariz Kft. | 6720 Szeged, Arany János u. 7. VI. em. 601. | Tel: +36 62/424-361 | E-mail: iroda@nariz.hu
Honlaptérkép

Copyright: minden jog fenntartva 2014