Szolgáltatás / Operatív tevékenység

 

Komplex projektmenedzsment

Cégünk profiljába tartozik az állami támogatások felkutatása, projekt finanszírozási tanácsadás, fejlesztési projekt menedzsment. Átvállaljuk a folyamat összefogását a megvalósíthatósági vizsgálatoktól kezdve, esetlegesen az ideális helyszín kiválasztásán át, az érintettekkel, hatóságokkal való egyeztetéseken keresztül, a konkrét tervezési és kivitelezési döntés előkészítéséig. Természetesen a projekt során pályázati források felkutatása, az optimális pályázati portfolió kiválasztása és a pályázatok elkészítése is része szolgáltatásunknak. Sikeres, eredményes pályázat esetén a támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos feladatokat elvégezzük. A támogatás odaítélése után és a megvalósítás során a Megbízóinkat képviseljük.

  

Hitelkérelem, üzleti terv készítés

Segítünk elkészíteni ügyfeleink hitelkérelmét. Itt tapasztalatunk szerint többnyire csak a hitelkérelem egyes részfeladatainak mint például üzleti terv vagy pénzügyi terv - elkészítésére van igény. A feladatok változatossága miatt a szolgáltatásunk díját alkalmanként állapítjuk meg.

 

Klaszterek felépítése és működésének kidolgozása

A tőlünk nyugatabbra lévő országokban már évtizedes múltra visszatekintő klaszter "intézmény" nálunk még csak  gyerekcipőben jár, hála  a szocialista érából ránk maradt  felfogásnak és a cégek közötti közös munka szinte teljes elutasításának. ( A klaszter egy adott iparágon belül érdekelt cégek, intézmények és egyéb szervezetek innovatív kapcsolatrendszerén és kölcsönös gazdasági előnyökön alapuló csoportosulása.)  Nem használt  a klaszterek elterjedésének az sem, hogy a hazai felsőoktatásban csak pár éve kezdték el használni a fogalmat.  Az elméletben megszerzett tudást sajnos a gyakorlatban nem lehetett kamatoztatni, lévén nem voltak valóban működő - nem a támogatási források "lenyúlására" alakult - klaszterek.

Cégünk az  elméleti tudást a gyakorlatba is átültette, alulról építkező klaszterek felépítését és működésének kidolgozását végeztük el. Ehhez a feladathoz nyugat európából kaptuk gyakorlati segítséget a hazai lehetőségek hiánya miatt.

Szakértőink dolgozták ki a valóban alulról szerveződő, valóban a klaszterben rejlő pozitív lehetőségek kiaknázására létrejött ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter koncepcióját és a működés tartalmi és formai elemeit.

 

Klaszterek működtetése és operatív menedzsmentjének ellátása

Az ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter stratégiájának és működésének kialakítása során olyan elméleti és gyakorlati tudásra tettünk szert, amely segítségével  más iparágak számára is el tudjuk végezni a klaszter stratégiájának kidolgozását, valamint  a napi feladatok elvégzéséhez szükséges operatív teendőket is.


Esélyegyenlőségi és Fenntarthatósági tervek készítése

 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó szabályozás (1083/2006/EK rendelet) kiemel két olyan horizontális elvárást, amelyet minden pályázat tervezése, elbírálása és végrehajtása során figyelembe kell venni: az esélyegyenlőséget és a fenntartható fejlődést. A „horizontális elvárás” esetünkben azt jelenti, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (továbbiakban ÚMFT) keretében megvalósítandó minden projektnek hozzá kell járulnia az esélyegyenlőség (ilyenek például a családbarát munkahely feltételeinek megteremtése, vagy a rugalmas munkaidő biztosítása), valamint a fenntartható fejlődés biztosításához (például szelektív hulladékgyűjtés a vállalaton belül, vagy megújuló energiaforrások használata az üzemeltetés során).

 

Az elvárásoknak megfelelően el fel tudjuk mérni az egyes cégek esélyegyenlőségi és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos jelenlegi helyzetét és tervet tudunk készíteni a szükséges változtatásokról, hogy megfeleljenek az előírt szempontoknak. Az esélyegyenlőségi terv és a fenntarthatósági terv megléte vagy vállalt elkészítése az ÚMFT pályázatainak mindegyikében az elbírálás során előnyt jelent.

 

 

 Cégbemutató | Szolgáltatások | Garancia, referenciák | Hírek, információk | Aktuális pályázatok | Hírlevél
Nariz Kft. | 6720 Szeged, Arany János u. 7. VI. em. 601. | Tel: +36 62/424-361 | E-mail: iroda@nariz.hu
Honlaptérkép

Copyright: minden jog fenntartva 2014