Aktuális pályázatok


GYÓGY- ÉS FÛSZERNÖVÉNY TERMESZTÉS FEJLESZTÉSE (VP2-4.1.3.3-16)

A pályázat célja:
Jelen felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti termesztés technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A nagy kézimunka igényû ágazatok technológiai fejlesztése a foglalkoztatotti létszám növeléséhez is hozzájárul.

A támogatás összege és mértéke:
a) egyéni beruházás esetén max. 50 millió Ft, kollektív beruházás esetén max. 100 millió Ft;
b) Pest megyében az összes elszámolható költség 40%-a, Pest megyén kívül az összes elszámolható költség 50%-a;
c) fiatal mezõgazdasági termelõ, valamint a kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Pályázatok benyújtása:
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 3. napjától 2018. március 2. napjáig van lehetõség. Aktuális szakasz zárása: 2016.07.31.


Részletek...


A MEZÕGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSI ÁGAZAT FEJLESZTÉSE (VP2-4.1.4-16)

A pályázat célja:
Jelen felhívás célja a mezõgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása, a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi szempontból jó állapotba hozásához és/vagy a jó állapotuk megõrzéséhez szükséges intézkedések támogatása.

Az igényelhetõ vissza nem térítendõ támogatás összege:
a) egyéni projekt esetén max. 500 M Ft;
b) kollektív projekt esetén max. 1 Mrd Ft.
A támogatás maximális mértéke:
a) Pest megyében az összes elszámolható költség 40%-a, Pest megyén kívül az összes elszámolható költség 50%-a;
c) fiatal mezõgazdasági termelõ számára 10 % ponttal, valamint kollektív módon végrehajtott projektek 10 % ponttal megemelt támogatási intenzitás jár.

Pályázatok benyújtása:
A jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. július 6. napjától 2018. július 6. napjáig van lehetõség. Aktuális beadási szakasz: 2016. november 7.
ERDEI TERMELÉSI POTENCIÁL MOBILIZÁLÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK (VP5-8.6.2-16)

A pályázat célja:
A felhívás célja az erdõk gazdasági értékének növelése olyan erdészeti beavatkozásokkal, amelyek által az erdõk nagyobb mértékben képesek ellátni gazdasági értékteremtõ funkciójukat. Ide kell érteni azokat a beavatkozásokat is, amelyek hatásai nem azonnal, hanem a jövõben várható fahasználatok során tapasztalhatók.

A támogatás összege és mértéke: célterületenként változó.

A támogatási kérelmet kizárólag az alábbi ütemezés szerint lehet benyújtani:
- 2016. 04.15-tõl - 05.16-ig;
- 2017. 02.01-tõl - 02.28-ig;
- 2018. 02.01-tõl - 02.28-ig;
- 2019. 02.01-tõl - 02.28-ig;
- 2020. 02.01-tõl - 02.29-ig.
INNOVÁCIÓS VOUCHER (GINOP-2.1.4-15)

A pályázat célja:
Egyrészt a mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonása az innovációs láncba, másrészt hogy a voucher segítségével igénybe vett K+F+I szolgáltatások révén a vállalkozások K+F+I tevékenységének intenzitása fokozódjék. A vállalkozások számára szükséges, de általuk nem megvalósítható tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatás igénybevételére nyílik lehetõség, valamint arra, hogy a vállalkozások saját ötleteikkel, elképzeléseikkel közvetlenül megkeressenek egy-egy szolgáltatót (egyetem, kutatóhely, egyéb minõsített szolgáltató ), és azoktól innovatív termék, eljárás, vagy szolgáltatás kifejlesztése érdekében K+F+I-hez kapcsolódó szolgáltatást vegyenek igénybe.

A támogatás összege és mértéke:
- az igényelhetõ támogatás összege: min. 1 millió forint, max. 5 millió forint.
- a támogatás mértéke: 50-75%.

Pályázatok benyújta:
Támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 30-tól 2018. november 30-ig lehetséges.
 
GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDÕK TÁMOGATÁSÁRA (GINOP-5.2.4-16)

A pályázat célja:
A program egyrészt bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan 9 hónapon keresztül, másrészt lehetõséget teremt segítõ vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására és szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is.

A támogatás összege és mértéke:
Az igényelhetõ vissza nem térítendõ támogatás összege min. 1.900.000 Ft max. 30.000.000 Ft.
A támogatás maximális mértéke támogatási kategóriától függõen az összes elszámolható költség 100 %-a.

Pályázatok benyújtása:
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. között lehetséges.


Részletek...

VÁLLALATI KOMPLEX INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÉS MOBILFEJLESZTÉSEK, FELHÕALAPÚ ONLINE ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK TERJESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA (GINOP-3.2.2-16)


Pályázat célja:
A mikro-, kis- és középvállalkozások mûködésének, külsõ és belsõ folyamatainak informatikai megoldásokkal történõ támogatása két meghatározott célterületen, vissza nem térítendõ és visszatérítendõ (támogatott hitel) támogatás együttes biztosítása révén.

A támogatás összege és mértéke:
Az elszámolható összköltség maximum 80 millió forint (azonban legfeljebb az elõzõ évi árbevétel összege), amelybõl:
•támogatási intenzitás: 35-40%;

•visszatérítendõ támogatás (támogatott hitel): 50-55%.

Pályázat beadása:
A konkrét pályázati felhívás megjelenése után lehet tudni a pontos beadási határidõket.


Részletek...

KISFALUDY TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI PROGRAM (TFC-1.1.1-2017-A)
 

A konstrukció célja a turisztikai vonzerõkhöz kapcsolódó szálláshelyek, vagy a turisztikai vonzerõk közelében található kereskedelmi szálláshelyek általános minõségének és szolgáltatási színvonalának emelése, indokolt esetben kapacitásának bõvítése, kapacitáskihasználtságának javítása, a szálláshely mûködésébõl származó árbevételek által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése. A kereskedelmi szálláshely támogatási konstrukció további célja, az adófizetési morál javítása, a szektorban dolgozók számának és a bérszínvonal növelése.

A támogatási konstrukció keretében a „szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjérõl a kereskedelmi szálláshely típusok közül az alábbi kategóriákhoz kapcsolódóan nyújtható be támogatási igény és ítélhetõ meg támogatás:
- 1* - 5*szállodák 50 szoba kapacitás alatt
- panziók

Támogatási igények benyújtására 2017.09.04. és 2017. 10.04. közötti idõszakban van lehetõség.

 


Részletek...

GYORS NÖVEKEDÉSÛ (GAZELLA) VÁLLALKOZÁSOK KOMPLEX FEJLESZTÉSEINEK TÁMOGATÁSA (GINOP-1.2.7-17)
A pályázat célja csökkenteni az alacsony versenyképességû, korszerûtlen eszközparkkal és tõkehiánnyal küzdõ kkv-k arányát.
A pályázat a feldolgozóipari ágazatokban mûködõ, fejlesztéseiket az Irinyi terv ágazataiban megvalósító, nagy növekedési potenciállal rendelkezõ beszállító vállalkozások komplex fejlesztéseihez nyújt támogatást, elõnyben részesítve az Ipar 4.0 technológiai megoldásokat jelenleg, vagy a projekt megvalósulása révén alkalmazó vállalkozásokat.
Kizárólag olyan projektjavaslatok nyújthatók be, amelyek a GINOP-1.1.4-16 kódszámú projekt keretében az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által elõzetesen minõsítésre kerültek és „megfelelt” minõsítést értek el.
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. szeptember 14-tõl 2017. október 19-ig és 2018. február 15-tõl 2018. március 15-ig lehetséges.


Részletek...

Cégbemutató | Szolgáltatások | Garancia, referenciák | Hírek, információk | Aktuális pályázatok | Hírlevél
Nariz Kft. | 6720 Szeged, Arany János u. 7. VI. em. 601. | Tel: +36 62/424-361 | E-mail: iroda@nariz.hu
Honlaptérkép

Copyright: minden jog fenntartva 2014