Szolgáltatás / Operatív tevékenység

 

Komplex projektmenedzsment

Cégünk profiljába tartozik az állami támogatások felkutatása, projekt finanszírozási tanácsadás, fejlesztési projekt menedzsment. Átvállaljuk a folyamat összefogását a megvalósíthatósági vizsgálatoktól kezdve, esetlegesen az ideális helyszín kiválasztásán át, az érintettekkel, hatóságokkal való egyeztetéseken keresztül, a konkrét tervezési és kivitelezési döntés elõkészítéséig. Természetesen a projekt során pályázati források felkutatása, az optimális pályázati portfolió kiválasztása és a pályázatok elkészítése is része szolgáltatásunknak. Sikeres, eredményes pályázat esetén a támogatási szerzõdés megkötésével kapcsolatos feladatokat elvégezzük. A támogatás odaítélése után és a megvalósítás során a Megbízóinkat képviseljük.

  

Hitelkérelem, üzleti terv készítés

Segítünk elkészíteni ügyfeleink hitelkérelmét. Itt tapasztalatunk szerint többnyire csak a hitelkérelem egyes részfeladatainak mint például üzleti terv vagy pénzügyi terv - elkészítésére van igény. A feladatok változatossága miatt a szolgáltatásunk díját alkalmanként állapítjuk meg.

 

Klaszterek felépítése és mûködésének kidolgozása

A tõlünk nyugatabbra lévõ országokban már évtizedes múltra visszatekintõ klaszter "intézmény" nálunk még csak  gyerekcipõben jár, hála  a szocialista érából ránk maradt  felfogásnak és a cégek közötti közös munka szinte teljes elutasításának. ( A klaszter egy adott iparágon belül érdekelt cégek, intézmények és egyéb szervezetek innovatív kapcsolatrendszerén és kölcsönös gazdasági elõnyökön alapuló csoportosulása.)  Nem használt  a klaszterek elterjedésének az sem, hogy a hazai felsõoktatásban csak pár éve kezdték el használni a fogalmat.  Az elméletben megszerzett tudást sajnos a gyakorlatban nem lehetett kamatoztatni, lévén nem voltak valóban mûködõ - nem a támogatási források "lenyúlására" alakult - klaszterek.

Cégünk az  elméleti tudást a gyakorlatba is átültette, alulról építkezõ klaszterek felépítését és mûködésének kidolgozását végeztük el. Ehhez a feladathoz nyugat európából kaptuk gyakorlati segítséget a hazai lehetõségek hiánya miatt.

Szakértõink dolgozták ki a valóban alulról szervezõdõ, valóban a klaszterben rejlõ pozitív lehetõségek kiaknázására létrejött ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építõipari Klaszter koncepcióját és a mûködés tartalmi és formai elemeit.

 

Klaszterek mûködtetése és operatív menedzsmentjének ellátása

Az ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építõipari Klaszter stratégiájának és mûködésének kialakítása során olyan elméleti és gyakorlati tudásra tettünk szert, amely segítségével  más iparágak számára is el tudjuk végezni a klaszter stratégiájának kidolgozását, valamint  a napi feladatok elvégzéséhez szükséges operatív teendõket is.


Esélyegyenlõségi és Fenntarthatósági tervek készítése

 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó szabályozás (1083/2006/EK rendelet) kiemel két olyan horizontális elvárást, amelyet minden pályázat tervezése, elbírálása és végrehajtása során figyelembe kell venni: az esélyegyenlõséget és a fenntartható fejlõdést. A „horizontális elvárás” esetünkben azt jelenti, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (továbbiakban ÚMFT) keretében megvalósítandó minden projektnek hozzá kell járulnia az esélyegyenlõség (ilyenek például a családbarát munkahely feltételeinek megteremtése, vagy a rugalmas munkaidõ biztosítása), valamint a fenntartható fejlõdés biztosításához (például szelektív hulladékgyûjtés a vállalaton belül, vagy megújuló energiaforrások használata az üzemeltetés során).

 

Az elvárásoknak megfelelõen el fel tudjuk mérni az egyes cégek esélyegyenlõségi és fenntartható fejlõdéssel kapcsolatos jelenlegi helyzetét és tervet tudunk készíteni a szükséges változtatásokról, hogy megfeleljenek az elõírt szempontoknak. Az esélyegyenlõségi terv és a fenntarthatósági terv megléte vagy vállalt elkészítése az ÚMFT pályázatainak mindegyikében az elbírálás során elõnyt jelent.

 

 

 Cégbemutató | Szolgáltatások | Garancia, referenciák | Hírek, információk | Aktuális pályázatok | Hírlevél
Nariz Kft. | 6720 Szeged, Arany János u. 7. VI. em. 601. | Tel: +36 62/424-361 | E-mail: iroda@nariz.hu
Honlaptérkép

Copyright: minden jog fenntartva 2014